Kontakt

E-post: thomas.fehrm@malung-salen.se

Adress:
Malung-Sälens kommun
Socialförvaltningen
Box 14
792 21 Malung

Alkoholhandläggare:
Thomas Fehrm 0280-183 26