Anmälan om upphörande

Här lämnar du uppgifter om ägaren och försäljningsstället.


Ange vilken typ av försäljning som ska ske.